lørdag 20. september 2008

Barnekor

Barnekoret har øvelse tirsdager fra kl. 16 i menighetssalen og mariagården

Koret er delt inn i ulike aldersgrupper.
Les mere på korets egen blogg

Mer info:
Kristine Dingstad 23 21 95 37
Helge Landmark 95 02 52 75
Karina Verpe 92 41 23 84

Seminar om å drive katolsk søndagsskole

Ordets liturgi for barn: Å legge til rette for et levende møte med Jesus Kristus

Oslo katolske bispedømme har nylig utgitt "Retningslinjer for Ordets liturgi for barn". Mange menigheter etablerer nå ordninger med "Ordets liturgi for barn", eller evangelieforklaring og søndagsskole som det også kalles.

Lørdag 15. november kl. 11 – 16.30.
Sted: Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo


”Messen er sentrum i hele Kirkens og i den enkelte troendes liv. Dette gjelder alle døpte, også barn. Deltagelse i messen er en sentral del av deres trosopplæring og vekst i troen.(…) Det er viktig at barn tidlig blir vant med å gå i messen og at de får en forståelse og opplevelse av hva messen handler om. Ordets liturgi for barn er en måte å delta i menighetens messe, på barnas egne premisser.”

Fra "Retningslinjer for Ordets liturgi for barn"

Hva er katolsk søndagsskole?
”Søndagsskolen” - eller ”Ordets liturgi for barn”, som det også kalles – er et tilbud til barn i alderen opp til 1. kommunion, der de får egen evangelieforklaring under Ordets liturgi i messen. For de yngste barna er tilbudet til dem og deres foreldre, mens de eldre barna er med alene. Det betyr at alle barna går ut av kirken sammen med en voksen når Ordets liturgi begynner. De får være med på et eget barneopplegg i tilknytning til dagens evangelietekst. Deretter kommer alle inn igjen i kirken og deltar i resten av Messen sammen med hele menigheten.

Vi vet at vanligvis er det fort gjort at små barn begynner å kjede seg i messen. Det er ikke så rart, messens språk blir vanskelig tilgjengelig for deres ører. Søndagsskolen er derfor et veldig godt tilbud til barna, som gir dem mulighet til åndelig utbytte av messen på deres egne premisser. Det er også et veldig viktig tilbud til småbarnsforeldre, som gjør det enklere for dem å gjennomføre sin og familiens messeplikt. Stadig flere katolske menigheter etablerer søndagsskole som et tilbud til barna under messen. De som driver evangelieforklaring er frivillige voksne i menigheten. Noen er foreldre selv, andre har ikke barn.

Seminaret passer for:
1 Deg som ikke driver med søndagsskole, men kanskje har lyst til å begynne med det.
2 Deg som ikke driver med søndagsskole, men har veldig lyst til å begynne med det.
3 Deg som driver med søndagsskole og ønsker å få ny input for hele kirkeåret.


Påmelding: Send en e-post til Det kateketiske senter, kateketisk.senter@katolsk.no, eller ring oss på telefon 23 21 95 50/1 (Kontortid 8.30-16.30 på hverdager)
Frist: 15. oktober (NB: Fristen er absolutt!)

Innhold:
1 ”Retningslinjer for Ordets liturgi for barn” som Oslo katolske bispedømme har gitt ut.
2 Presentasjon av det nye katolske søndagsskoleopplegget. Alle deltakere får utdelt et eksemplar av hele opplegget.
3 Drama- og fortellerteknikker for/med barn.
4 Lære noen ”nye” barnesanger fra ”Adoremus”.
(Det vil også bli mulighet til å kjøpe ”Adoremus” med rabatt.)
5 Erfaringsutveksling og gode tips om hvordan man kan starte opp, organisere og drive katolsk søndagsskole i sin menighet!


Velkommen!

- Kateketisk senter og NUKs Barneutvalg

fredag 19. september 2008

Biskop Schwenzer fyller 70 år

Den 1. oktober feirer biskop emeritus av Oslo, Gerhard Schwenzer SS.CC., 70 år.
Jubileet feires med
messe i St. Olav kirke kl. 18.00.
Etter messen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe!

Blogging pågår...

Denne bloggen skal være et kjapt sted å legge ut info

om St.Olav menighet og andre ting som skjer.

Har du informasjon som du mener bør ut på bloggen,
så den den til: st.olav.oslo@gmail.com
Kom gjerne med ideer og tips!

SOUL - program for høsten 2008


St. Olav Ungdomslag møtes på torsdager i ungdomslokalet ved kirken. Alle kveldene begynner med messe i kirken kl. 1800
19. september: UngFila kl 1830: mat, antakeligvis ute! blir vi mange, så kanskje må man punge ut halvparten selv. Vi samles ved ungdomslokalet kl 2000, og går sammen til UngFila og hilser på dem!
25. september: HØSTFEST! 18.30 Høstfest i ungdomslokalet!! TEEMA!
9. oktober: ROSENKRANSAFTEN. kl 1830: Mat. Vi innleder Marias bønnemåned med å lage og lære om rosenkransen! :-)
16. oktober: BAKEKVELD! kl 1830: Vi BAKER og SPISER.
23. oktober: WII-KVEELD! kl 1830: Mat + WII på wii på en stooor skjerm!
30. oktober: HALLOWEEN kl 1830:
6. november: FILMKVELD kl 1830: Mat! + "Drømmen om Narnia". Kort innledning om filmen i et teologisk syn. KUULT! ;O
13. november: Ut på tur, aaldri sur + AA kl 1830: Ut på tur + Hva er AA??
20. november: "Se hva som skjeer..."kl 1830: bare kom og "se hva som skjeer..."!

Spørsmål?
Thao Phuong Huynh - 456 98 156 - thp_92@hotmail.com
Hallvard Bendik Myhre - 922 24 340 - hallbend@hotmail.com

Åpen dag med Kardinal Kasper på MFThe Present Ecumenical Situation :
Current challenges from a Roman Catholic point of view.
Denne forelesningen vil ta for seg den aktuelle økumeniske situasjon. Kardinal Walter Kasper er invitert til å diskutere utfordringer som kirkene står overfor i dag i arbeidet mot kristen enhet. Han vil diskutere tematikken rundt den katolske kirkes selvforståelse og dens forhold til kirker fra reformasjonen. Denne tematikken om egen kirkelig selvforståelse og dets betydning for arbeidet med kristen enhet tok han opp på 3rd European Ecumenical Assembly i Sibiu i Romania. I denne forelesningen vil fokus ligge på relasjonen til kirker fra reformasjonen.

Lørdag 11. oktober kl. 11.15-12.00, Chateau Neuf

Kardinal Walter Kasper er president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, medlem av Kongregasjonen for troslæren og medlem av Kongregasjonen for Østkirkene og Det pavelige råd for kulturen.

Denne helgen har MF 100-årsjubileum og det skjer masse spennende ting. Les mer
.