lørdag 29. april 2017

Utdeling av 4-årsbibel

Alle døpte barn som er født i 2013, 
og som bor i St. Olav menighet, 
er invitert til å få utdelt en barnebibel. 

Velkommen til familiemessen 
søndag 11. juni kl 13:00 i St. Olav domkirke.

Meld på barnet ditt her

fredag 28. april 2017

torsdag 27. april 2017

Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
-30.04.2017

1.Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej 
z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.

fredag 21. april 2017

Skriv ned...


Kallsmesse hos St. Josephsøstrene

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv.
Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Torsdag 4. mai blir kallsmessen feiret hos St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23

Messen begynner kl.18.00 i kapellet på Låven
Biskop Bernt Eidsvig er hovedcelebrant. Etter messen er alle hjertelig velkomne til kirkekaffe i søstrenes spisestue.

Velkommen!

torsdag 20. april 2017

Spekter festival

For første gang deltar katolske grupper på den kristne sommerfestivalen Spekter. Vi har fått en veldig god velkomstrabatt, så nå er det bare å hive seg med. Konseptet er at man enten reiser med en lokal gruppe eller melder seg på NUKs gruppe. Det er mye spennende å velge mellom, så programmet blir ganske fritt. Men vi bor samlet og kommer til å ha flere samlinger, inkludert katolsk messe, slik at det blir et reelt katolsk fellesskap «inni» det store fellesskapet på over 1500 kristne ungdom. I et tverrkirkelig fellesskap skal vi nyte sommeren og leve ut vår tro, kreativitet og engasjement. Mer...

Corpus Christi


Zapraszamy do udziału w ankiecie.


 Zachęcamy polaków do odpowiadania 
 na ankietę

Konsultasjon om kommunikasjon

Konsultasjon om bedret kommunikasjon med polsktalende katolikker – åpen 
Når: Onsdag 26. april fra kl. 19.00-21.00
Hvor: Menighetssalen i St Olav menighet, Akersveien
Møtet finner sted på polsk og norsk med oversettelse begge veier.
Te og kaffe serveres. Ingen påmelding.
En oppsummering fra møtet vil offentligjøres
på norsk og polsk.

Nettbasert undersøkelse på polsk 
Vi inviterer alle polsktalende katolikker til å delta i denne anonyme spørreundersøkelsen om ønsker og behov for ulike typer informasjon fra Kirken i Norge på polsk.
Svar her: http://katolik.no/

Katolsk-ortodoks akademi


Ogłoszenia duszpasterstwa polskiego – II Niedziela Wielkanocna – 23.04.2017

1. Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb — znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

Vår Frue av Fatima

I år feires 100-årsjubileet for den første åpenbaringen i Fatima i 1917. 

Det blir felles messe 
i St. Olav kirke lørdag 13. mai kl. 10 
etterfulgt av prosejson opp Ullevålsveien, Akersbakken og ned Akersveien 
til St. Joseph kirke 
der vi ber rosenkransen 
på forskjellige språk. 

Les mer

fredag 14. april 2017

fredag 7. april 2017

Den stille uke og påske

Fordypning i påskens mysterium

Ny nuntius

Pave Frans har utnevnt erkebiskop James Patrick Green til ny apostolisk nuntius til Sverige og Island. Utnevnelsen til de øvrige nordiske land skjer trolig snart. Han etterfølger erkebiskop Henryk Josef Nowacki som gikk av som nuntius til de nordiske land tidligere i år.

Green er født i USA i 1950. Han ble presteviet for erkebispedømmet Philadelphia i 1976. Han har vært i diplomatisk tjeneste for Den hellige stol i Papua New Guinea, Korea, Nederland, Spania, Danmark og Taiwan, før han ble kalt til Roma i 2002.
Green ble utnevnt til titular-erkebiskop av Altinum i 2006 og ble kalt til apostolisk nuntius for Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat til Botswana. I 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius til Peru, der han har virket til nå.

En apostolisk nuntius er en embedsmann ved Den hellige stols diplomati og har samme rang som ambassadør. Han er akkreditert til en verdslig regjering og er også bindeleddet mellom Den hellige stol og Den katolske kirke i det eller de land han virker i.

onsdag 5. april 2017

Hva skjer i sommer?


Sommeren kan være en tid for ferie og åndelig påfyll. 

Familieleier i Skjolden 2017


torsdag 30. mars 2017

UTSTILLING AV JOMFRU MARIA-BILDER I MENIGHETSSALEN

Mai er Marias måned! 
Derfor vil vi ha en utstilling av Mariabilder i menighetssalen.
Har du /dere et Maria-bilde, vil vi gjerne ha det og stille det ut. Vi ønsker Maria bilder fra hele verden, fra de ulike Maria-åpenbaringene og Mariabilder fra ulike land og ulike tradisjoner. Det kan være Lourdes, Fatima, Guadalupe, LaVan, Hedalen, Enebakk, Vladimir, Czestochowa, Medjugorje - eller andre Maria-bilder.

Siden vi ikke kan ha kostbare bilder hengende, ber vi dere enten gi oss et bilde eller sende et bilde elektronisk som vi kan printe ut i A4 eller A3-format. Dvs. bilder med høy oppløsning. Bildet vil så bli rammet inn og hengt opp. Utstillingen vil stå hele mai måned. Har du noen opplysninger om bildet, så send noen ord om det også . Vi ønsker å lage et lite hefte med beskrivelse av de ulike bildene. Det kan være: opphavsland, årstall, og personer, hendelser og mirakler knyttet til bildet.
Bildefiler eller spørsmål kan sendes på e-post til: Oslo-St.Olav@katolsk.no

Exhibition of pictures of Virgin Mary in the Church hall

May is Mary's month! Therefore, we will have an exhibition of our Lady’s images in the parish hall. Do you have a picture, statue or any kind of image of Our Lady, we would like to have it! We wish to have Maria’s pictures from around the world and different traditions, from the various Mary’s apparitions and advoca-tions. It may be Lourdes, Fatima, Guadalupe, La Van, Hedalen, Enebakk, Vladimir, Czestochowa, Medjugorje, etc.

Since we can not have expensive pictures hanging, we ask you to either give us a picture or send an electronic picture of high resolution that we can print in A4 or A3 size. The image will then be framed and hung up. The exhibition will last the whole month of May. If you have any informa-tion about the image, so send a few words about that too. We want to create a booklet with descriptions of the different images. It may be origin, date, and people, events and miracles associated with the image. Image files or questions can be sent by email to: Oslo-St.Olav@katolsk.no

Wystawa fotografii wizerunków Matki Boskiej w Menighetssalen

Maj to miesiąc Maryi! W tym roku jeszczed bardziej szczego lny! Jubileusz 100-lecia fatimskich objawien . Dlatego chcemy zorganizowac wystawę fotografii wizerunko w Matki Boskiej z całego s wiata. Jez eli posiadacie wizerunki Najs więtszej Maryi Panny i chcielibys cie je zaprezentowac na naszej wystawie, to prosimy, abys cie przesłali go do nas. Pragniemy przedstawic fotografie obrazo w Maryi z całego s wiata, z ro z nych miejsc Jej objawien i ro z nych tradycji.

Poniewaz nie chcemy wieszac kosztownych i wielkich obrazo w, prosimy, abys cie przysłali nam obrazy Matki Boskiej przez internet, najlepiej w najwyz szej rozdzielczos ci. Następnie my wydrukujemy je w formacie A4 lub A3, oprawimy w antyramę i wywiesimy w sali parafialnej.

Pliki graficzne (lub pytania ...) mogą byc wysłane na adres e-mail:
Oslo-St.Olav@katolsk.no

EKTESKAPSKURS

Ønsker du å gifte deg i år? Ta kontakt med menighetskontoret for å bestille kirken samt avtale tidspunkt for samtale med presten. I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta i et ekteskapskurs i forkant av vielsen.
Datoene: 18.4, 2.5, 16.5 og 30.5. Sted: «Mariagården», Akersveien 16 C. Tid: kl 19.30 til 21.30. Pris: 500 kr per par.

MARRIAGE PREPARATION COURSE

Are you getting married this year? We will during the spring arrange marriage preparation courses in both English and Norwegian. Please contact the church office for more information!
Dates: April 24th., May 8th., 15th., 22., and 29th.
Time: 20:00-21:30 hours.
Place: «Mariagården», Akersveien 16C.
Price: 500 kr for couple.

torsdag 23. mars 2017

Påske + Pasjon 2017


I tiden rundt påske arrangeres en rekke konserter og kulturarrrangement. 
En oversikt over dette finner du her: www.paskeogpasjon.no

torsdag 16. mars 2017

EKSTREM KORSVEI

Fredag 31. mars kl. 19.00 til lørdag 1. april kl. 10.00. Som i fjor organiserer vi i St. Olav menighet «Ekstrem Korsvei». Veien er 42 km lang og går gjennom et vanskelig terreng (skog, snø, fjell, stier). Vi skal gå hele natten. Vi oppfordrer alle nasjonale grupper til å delta i Korsveien. Samtidig skal det være tilbedelse av Det Hellige Sakrament i St. Olav kirke, i stillhet og meditasjon, gjennom hele natten, for dem som ikke er i stand til å gå så langt.
Start: Vi starter fredag 31. mars med messe på polsk i St. Olav kirke kl. 19.00. Kl. 20.15 samles alle som ønsker å gå korsveien til felles bønn, før man går vi til Tryvann. Vi ber på forskjellige språk. Det blir også en norsk prest med på turen.
Påmelding: Sławomir Piotr Walczak +47 939 84 948 eller på nettsiden www.edk.org.pl
Mer informasjon på facebook.

Polska grupa rozpoczęła pracę

Grupa robocza
Grupa robocza, która powstała, aby przyjrzeć się jak w jaki sposób można wzmocnić komunikację z polskimi katolikami w Diecezji rozpoczęła swoją pracę we wtorek, 14-og marca.

 - Cieszę się bardzo, że możemy się teraz tym zająć. Chcemy być widocznym Kościołem i musimy nieustannie wzmacniać sposób komunikacji i dialogu z różnymi grupami. To, że rozpoczęliśmy pracę związaną z katolikami pochodzącymi z Polski spowodowane jest faktem, iż jest to największa grupa narodowa w Norwegii. Równolegle do działań prowadzonych przez grupę roboczą będę rozmawiać z polskimi księżmi, aby uzyskać również ich opinię na temat w jakim kierunku powinniśmy rozwijać komunikację, powiedział biskup Bernt Eidsvig w swoim powitaniu, podczas pierwszego spotkania grupy roboczej.  ( Czytaj tutaj )

fredag 10. mars 2017

Militærvalfart til Lourdes

Det har hvert år blitt arrangert militærvalfart siden ca. 1960. NUK har laget en folder.

OBS! Det er kort påmeldingsfrist (20. mars). Den kan nok forlenges noen dager, men ikke over en uke.

Forsvaret har eget permisjonssystem, se side 6. Egenandelen er nå generelt forhøyet med EURO 300, men katolikker kan søke NUK om å få denne dekket. Påmelding er å anse som søknad. (Derfor trenger man ikke å sende en egen søknad.)

onsdag 8. mars 2017

St. Olav sin egen fasteaksjon


Vi har vår egen fasteaksjon i menigheten. 


søndag 5. mars 2017

Pozdrowienia na początek Wielkiego Postu

Biskup Bernt I. Eidsvig na Wielki Post 2017 
To niesamowite, że Środa Popielcowa jest jedynym dniem w ciągu roku kościelnego, który na całym świecie przyciąga na Mszę św. przynajmniej taka samą liczbę wierzących jak w Boże Narodzenie czy Wielkanoc. To wlewa nadzieję dla przesłania czterdziestodniowego postu, który koncentruje się na wstrzemięźliwości, pokucie, poświęceniu i pomocy dla biednych i potrzebujących. Dzisiaj nasze kościoły pełne są ludzi, którzy z ogromna powagą przyjmują namalowany na czole znak krzyża; słysząc napomnienie: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! W jaki sposób byłoby to możliwe bez uczynków miłosierdzia?  (...)

fredag 24. februar 2017

mandag 20. februar 2017

Kormusikalsk valfart til Roma


St. Hallvardguttene har i mer enn 50 år arbeidet sammenhengende med sakral kormusikk i hele spennet fra forunderlig, gregoriansk sang og frem til dagens spennede klangverden. Fredag 17. februar reiser de på sin nærmest årvisse 'vinterreise' til Roma, den evige by. Vinteren til tross er ikke dette noen melankolsk begivenhet, men en ny oppdagelsesreise i stadig uutforsket land og musikalske utfordringer. 18. - 21. februar, synger koret daglig i Roma på konsert eller til messe - med høydepunkt tirsdag 21. februar kl 17:15 i Peterskirken, Velkommen! Vi synger også i San Crisogono, Santo Spirito in Sassia og San Carlo ai Catinari.

St. Hallvardguttene tilbyr sangopplæring og kormusikalsk utviklingsrom for korinteresserte gutter i skolealder; de unge sangerne er korets hjerte og liv. St. Hallvard-guttene planlegger tur til Roma i vinterferien 2018 og hvis man ønsker å være med å synge kan man kontakte guttekorets dirigent via hjemmesiden eller på mail. Koret har egen sangskole for de som er 6-8 år. De over 8 kan ta opptaksprøve til koret.
Nye, prøvende stemmer ønskes alltid velkommen!

Følg guttene på Facebook eller besøk deres hjemmeside.


lørdag 11. februar 2017

Ukentlig podcast med Ulf Ekman


(grunnlegger av Livets Ord i Uppsala) 
konverterte til den katolske kirke 
i 2015. 
Han har begynt å sende 
podcaster hver fredag. 
Den første kan du høre her.

Halvdagsretretter på Lunden kloster