fredag 12. mai 2017

Religionenes dag

Fredag 26. mai mellom kl. 16:00 og 18:00 
er det Religionenes dag på Grønland torg. 
Ulike trosretninger er representert med stands 
og korte opptredener. Du vil finne representanter 
fra St. Hallvard menighet på stand på torget!