mandag 31. juli 2017

Prestevielse og diakonvielser

biskop Petro Kryk
Lørdag 26. august kl. 12 blir Josef Ottersen og Paul Opata diakonviet i St. Johannes kirke av biskop Bernt Eidsvig.

Diakon Myron Kuspys prestevies ved biskop Petro Kryk 
i St. Olav domkirke lørdag 2. september kl. 15. 

Kuspys feirer primissmesse (første messe) 
søndag 3. september kl. 14. 

Den tredje diakonvielsen av Nguyen Huu Thanh i St. Gudmund kirke vil bli offentliggjort senere.