onsdag 10. mai 2017

Ledige stillinger i Caritas

Caritas Norge er en katolsk organisasjon som fokuserer spesielt på integreringsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen. De har flere ledige stillinger: