lørdag 11. oktober 2008

En blogg for konvertitter

Å bli katolikk kan være en lang prosess. Man hører om Kirken,
besøker kirken, lengter mot Kirken eller noe sånt. Veiene er mange,
men alle veier fører til Rom. Det kan være en lang vei å gå alene.
Derfor har noen konvertitter kommet på den geniale idé å lage en blogg hvor en kan diskutere spørsmål om katolisismen, eller ting en lurer på som ny katolikk.

Vi vil derfor anbefale å besøke Konvertittbloggen, en norsk-svensk blogg av og for konvertitter eller andre søkende sjeler. Her er hva de selv skriver:

Som den oppmerksomme leser kanskje har fått med seg,
så er denne bloggen en konvertittblogg.
Vi er interesserte i deres historier og prosesser,
uansett hvor langt dere har kommet i den.
Føler dere at dere kan bidra med noe, så send en mail til: konvertittbloggen@gmail.com

fredag 10. oktober 2008

Gravridder på Unge Voksne

p. Arne Kirsebom er gravridder.
Hva vil det si? Og hvorfor er han det?
Hva gjør en gravridder?
Kom og hør ham fortelle på Unge Voksne
onsdag 15. oktober kl. 19 
i ungdomslokalet.


English Church Choir

We have two English-singing church choirs: One that sings at the English mass on Sunday 9.30 am in St. Joseph; and and one that sings at the English mass Sunday at 6 pm in St. Olav church.If you want to join one of the choirs, please come to our rehearsal or talk to us after mass.
St. Joseph Choir: Sunday 10.30 am in Mariagården
St. Olav Choir: call Elcid Cabosao - 472 43 131

Polsk kirkekor

Det polske kirkekoret øver på søndager kl. 12 i Mariagården.

Kontakt p. Wojciech: 23 21 95 26 (kontor), 998 67 831 (mobil)
e-post: Wojciech.Kotowski@katolsk.no
.

Legfransiskanerne inviterer til Åpen Kveld

Torsdag 30. oktober ønsker legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm velkommen til åpent møte i St. Hallvard kirke.

PROGRAM:
Kl. 18.00: Messe
Kl. 18.45: Foredrag og meditasjon

«Kroppens betydning i bønnelivet», ved sr. Anne-Lise Strøm, priorinne ved dominikanerinneklosteret på Lunden i Oslo.

«Gud, la hele mitt vesen være rettet mot deg. Noen tanker om bønn», ved Reidun Antonsen, legfransiskaner, Tønsberg.

«Frans av Assisi foran San Damiano-korset - et budskap til oss i dag?», meditasjon ved sr. Marie Thérèse fra klarissenes Høysteinane kloster i Larvik.

Etter innledningene blir det anledning til spørsmål og samtale.
Enkel servering.

Vi regner med å holde på til ca. kl. 21.00.

VELKOMMEN!

torsdag 9. oktober 2008

fr. Arnfinn tar lisensiatgrad

Et av våre soknebarn, p. Arnfinn Haram fra Dominikanerordenen, forsvarte igår sin lisensiatgrad på Angelicum i Roma.
Idag holdt han forelesning over temaet:

”CHRISTIAN ETHICS: ETHICS OF DICIPLESHIP OR UNIVERSAL ETHICS?”

Her er et utdrag:

"The Kingdom of God is universal and eternal. But it can only be entered in an act of free obedience. Christian ethics cannot be re-enforced on the secular society. A moral life, based Christian standards, can only be received as a vocation. I think we are blessed, and should be happy,
as a Church to day, to have the opportunity to rediscover true discipleship. Christ, the Creator, the universal Law-giver, the ’Pantokrator’
(the All-powerful) is offering to each and everyone a personal invitation:

- Follow me!"

Les resten her.

Kunngjøring:

9.30-messen kommende søndag (12.10) som vanligvis er på latin, 
er denne søndagen på norsk
.

onsdag 8. oktober 2008

Vil du lære mer latin?

Hør Latinskolen på NRK P2 tirsdag kl. 13.03 og lørdag kl. 17.03.

Du kan i tillegg laste det ned som podcast eller høre på nettradio.

Her er omtale av programmet:

På Latinskolen får du frisket opp latinkunnskapene. Vi ser på 17 mer og mindre kjente sitater fra Latinens mangslungne historie, både språklig, kulturhistorisk og assosiativt. Ane Nydal og Håkon Olaussen har fått med seg forfatter og latindoktor ved NTNU Thea Selliaas Thorsen, og latinskoleelevene kan få med seg både litt kunnskap og dannelse som garantert bidrar til suksess i selskapslivet!

tirsdag 7. oktober 2008

Pontifikalmesse med kardinal Kasper

I anledning H. E. Walter kardinal Kaspers besøk til Oslo helgen 10.-12. oktober,
feirer kardinalen pontifikalmesse i St. Olav domkirke lørdag 11. oktober kl. 18.00.

Kardinal Kasper besøker Oslo i forbindelse med feiringen av MFs 100-årsjubileum.

Kom gjerne i Cateau Neuf på lørdag kl. 11 og hør ham der også!

VELKOMMEN!

Idag feirer vi "Festum sacratissimi Rosarii"

Ordet Rosarium er latin og betyr «rosehage». På 1200-tallet pleide adelsmenn å krone sin elskede med en krans av roser. Samtidig var det vanlig for riddere å forplikte seg ved sin ære til Jomfru Maria. Opprinnelig ble det bedt 150 Fadervår som erstattet resiteringen av de 150 salmene, men på 1100-tallet ble de erstattet av «Hill deg, Maria». Rosenkransen ble brukt i noen klostersamfunn av analfabetiske legbrødre som en erstatning for tidebønnene.

Den dominikanske tradisjonen forteller også at Jomfru Maria selv viste seg for Dominikus i 1208 i kirken i Prouille og lærte ham den, og at han brukte den i sitt misjonsarbeid blant de albigensiske kjetterne. I 1475 utropte dominikanerne i Köln Maria til Rosenkransdronningen. Rosenkranbrorskapene, som oppsto på 1400-tallet og medlemmer av Dominikanerordenen begynte å feire en fest til hennes ære første søndag i oktober. Bruken av rosenkransen spredte seg.

Slaget ved Muret i 1213 sto mellom katolikkene og de albigensiske kjetterne. De katolske styrkene hadde for vane å be rosenkransen, på oppfordring fra Dominikus. De katolske styrkene vant, og så på seieren som mirakuløs, og de regnet den som en frukt av bønn.

I 1571 sto en katolsk flåte med skip overfor en mektig tyrkisk flåte ved Lepanto, med mellom 12.000 og 15.000 kristne slaver som roere. Lappverkflåten av katolske skip sto under Den hellige Rosenkrans' beskyttelse. Pave Pius V oppfordret hele Europa til å be rosenkransen for seier. Da slaget sto den 7. oktober 1571 ba de romerske brorskapene rosenkransen i gateprosesjoner mens slaget ble utkjempet. De kristne styrkene vant en avgjørende seier over den tyrkiske flåten, og dette var på den første søndagen i måneden. Seieren ble naturlig nok tilskrevet Vår frue av Rosenkransen. Vi vet i dag at seieren var avgjørende og hindret en tyrkisk invasjon av Europa.

Pave Leo XIII (1878-1903) skrev en Rosenkransencyklika nesten hvert år i sitt lange pontifikat. I 1913 ble festen lagt fast til 7. oktober og er nå en obligatorisk minnedag. Denne festen er spesifikk for Vestkirken og feires ikke i øst. Pave Paul VI anbefalte rosenkransbønnen som familiebønn i sitt skriv Marialis Cultus fra 1974.

Dagens komplette Rosenkransandakt består av 150 Hill deg, Maria inndelt i «dekader» på ti. Hver dekade begynner med Fadervår og avsluttes med doksologien.

En rosenkrans inneholder fem dekader, og hver dekade er viet meditasjonen over et av mysteriene: De gledefulle, som omfatter Kristi fødsel og tidlige liv, de smertefulle, som omfatter hans lidelse og død, og de herlighetsfulle, som omfatter hans oppstandelse og himmelfart, Den Hellige Ånds komme og Marias himmelfart og kroning i himmelen. Det vi kan kalle «fromhetsmanualer» inneholder instruksjoner for en korrekt resitasjon av rosenkransen slik at den ikke bare blir en mekanisk oppramsing.

Pave Johannes Paul II publiserte det apostoliske brevet Rosarium Virginis Mariae (RVM). Med dette brevet åpnet han Rosenkransens år, som skulle vare fra oktober 2002 til oktober 2003. I dette brevet innførte han også fem nye mysterier, lysets mysterier, til Rosenkransen, som da hadde vært uforandret i over 400 år.

Rosenkransfromheten fikk et nytt oppsving på 1800-tallet etter at Maria viste seg i Lourdes og bar en rosenkrans.

Mariaåpenbaringene i Fátima utvidet andakten enda mer. Den 13. oktober 1917 sa Vår Frue av Fátima til barna:

«Jeg er Fruen av Rosenkransen. Jeg har kommet for å oppfordre de troende til å endre sine liv og be om tilgivelse for sine synder (…) Folk må be Rosenkransen. La dem fortsette å be den hver dag».

Det fines 5 minnedager for Maria i dagens kirkekalender:
Vår Frue av Fátima (13. mai)
Vår Frue av Lourdes (11. februar)
Den salige Jomfru Maria av Karmelberget (16. juli)
Vår Frue av Rosenkransen (7. oktober)
Vår Frue av Guadalupe (12. desember)

(fra katolsk.no/Per Einar Odden)

mandag 6. oktober 2008

Påsken på Sicilia 2009 4. – 14. april 2009

Bli med på 10 dager med rundreise på Sicilia hvor vi får oppleve

påskedramaet dag for dag (fra palmesøndag til 2. påskedag).

Kontakt: Trinacria

Telefon: 63 81 60 83

(mandag-onsdag kl. 16-19 / fredag kl. 14-17)

e-post: info@trinacria.no

.

CFC –YFL General Assembly

GENERAL ASSEMBLY 2008

OCT. 04 G.A. at ST. HALVARD CHURCH / lillesalen at kl. 15:00
NOV. 01 G.A. at ST. OLAV CHURCH / menighetssalen at kl. 15:00
DEC. 06 G.A. at ST. HALVARD CHUCH at kl. 15:00
.

Søndag kl. 13: BaRNe-messe m.m.1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
2. søndag i måneden: Barnemesse på norsk
3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk

Mer info om vitetnamesiske aktiviteter finner du her.

Bli med i felleskirkelig fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne i Kina!


Tid: onsdag 5. november 2008 kl 17.00
Oppmøte: utenfor Utenriksdepartementet, 7. juni-plassen

Program: Opplesning av et opprop som UD ved statssekretær Raymond Johansen tar imot. Toget går til Stortinget der det blir bønn, og videre til Centralkirken i St.Olavs gate 28 der vi samles til fellesskap og mer informasjon.

Ta med deg noen og møt opp ! - Vis solidaritet med forfulgte kristne i Kina!

Derfor går vi i fakkeltog:
I Kina vokser kirkene, men mange menigheter blir forfulgt. Politiet slår hardt ned på menigheter som ikke vil la seg registrere, og mange pastorer og ledere er fengslet. De ”godkjente” kirkene kontrolleres av myndighetene. Dette er klare brudd på religionsfriheten, og vi protesterer på den behandlingen kristne får i Kina. Vi vil sterkt oppfordre norske myndigheter til å ta opp de kristnes situasjon med kinesiske myndigheter, og arbeide for full trosfrihet for alle religioner.

Fakkeltogkomiteen
Bak Fakkeltoget står en tverrkirkelig komité fra følgende menigheter og organisasjoner: Norsk Misjon i Øst / 
Åpne Dører / 
Asia Link
 / Det norske Baptistsamfunn
 / Oslo Katolske Bispedømme
 / Oslo Vineyard Kristne Fellesskap

søndag 5. oktober 2008

Seminar om Maria 27. oktober 2008 i Roma

Seminaret arrangeres av Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for religion, filosofi og historie, i samarbeid med Ex Corde - European Network of Catholic Scholars.

Sted: Det norske institutt i Roma.
Varighet: 10.00-16.00. Åpent for alle interesserte.
Påmelding: Olav.Hovdelien@uia.no

PROGRAM
Olav Hovdelien: Introduction
Dom Elias Carr: The Decisive Role of Mary in Catholic Anthropology
Clemens Cavallin: Marian Praxis - From Apparitions to Sacramentals
Lunch 12-13
Fredrik Hansen: The Marian Doctrines of the Catholic Church
Ole Fredrik Kullerud: Evangelisk mariologi
Ståle Wilhelmsen : Jomfru Maria i Det gamle testamente

Kardinal på MFs 100-årsjubileum

Det Teologiske Menighetsfakultet fyller 100 år. Hva er vel mer naturlig enn å feire det med et besøk av en katolsk kardinal? Kardinal Kasper holder foredrag i Chateau Neuf kl. 11 på førstkommende lørdag, 11. oktober.
Hele dagen vil det være åpent hus på MF med foredrag om ulike tema, 
med parallelt barneopplegg (5-12 år). Her er noen eksempler:

 • Ann Midttun: læreres bruk av kultgjenstander i klasserommet
 • Arild Romarheim: nyåndeligheten – en aktuell oppdatering
 • Halvor Nordhaug: Barack Obama og vi andre
 • Hanne Løland: vend øret til mitt klagerop
 • Harald Hegstad m.fl.: kristne innvandreres betydning for kirke og menighetsliv
 • Karl Olav Sandnes: “med Homer i sekken” - de kristne og den antikke kulturs viktigste tekst
 • Kjell Magne Bondevik: religion - kilde til konflikt eller forsoning?
 • Oskar Skarsaune: hvilken Jesus er det vi møter i de apokryfe og gnostiske evangeliene?
 • Panelsamtale: økumenikk i dag
 • Reidar Hvalvik: bilder som formidler tro – fra kunsthistorien
 • Svein Tindberg: som skrevet står

På søndag 12. oktober har MF jubileumsgudstjeneste i Trefoldighetskirken kl. 11 med H.K.H kronprinsen tilstede og påfølgende kirkekaffe med Trond Giske i Regjeringskvartalet.

Les mer om arrangementet her. Og om kardinalen her